Feng Shui

Als je op mijn site terecht bent gekomen, heb je waarschijnlijk al wel een idee wat Feng Shui is. Mocht je toch benieuwd zijn naar wat meer achtergrond, hieronder geef ik een korte uitleg.

Wat is Feng Shui?

Feng Shui (spreek uit foeng sjwee) is een Oosterse manier om te kijken invloed van de woon/werkomgeving op de bewoners/gebruikers. Het betekent letterlijk Wind Water. Deze manier van kijken is als duizenden jaren geleden ontstaan, eigenlijk simpelweg door te kijken waar de ideale plekken waren om huizen te bouwen in het oude China.

Feng Shui Bagua kaartDe Feng Shui bestudeert de woonomgeving van de mens aan de hand van 5 elementen die we ook als ‘krachten’ in de natuur terugvinden: Water, vuur, aarde, hout en metaal. Om dergelijke ‘ongrijpbare krachten’ te kunnen benoemen kan gebruik worden gemaakt van verschillende methoden. Dit is ook de reden dat er verschillende ‘scholen’ zijn binnen het beoefenen van Feng Shui.

Ik ben opgeleid in de intuïtieveschool en de vormschool en maak gebruik van het magisch vierkant: de Bagua-kaart. Deze wordt over de plattegrond van een huis gelegd. Zo kan een analyse gemaakt worden van de knelpunten in het gebouw.

Je kunt dan zien op welke wijze het gebouw ruimte laat om de energie te laten stromen en alle levensaspecten tot bloei te laat komen. Ook kan ik aan de hand van dit vierkant en de plattegrond zien welke ruimten er in conflict zijn met de energievelden in het gebouw. Het geeft op die manier een verbazingwekkend accuraat beeld van het leven en de zaken waar de bewoners van het gebouw tegenaan lopen.

Door de toepassing van kleuren, indelingen, materialen, functies en de juiste plaatsing van het meubilair kan ons leven danig worden beïnvloed en met de kennis van Feng Shui kan een beter gebalanceerd en harmonieuzer leven voor de bewoners worden bewerkstelligd.

Naast de Bagua-kaart maak ik gebruik van de Nine Star Ki getallen van de bewoners. Deze geven in belangrijke mate aan welke plekken in het gebouw van belang zijn voor de gebruikers. Door een combinatie van deze gegevens en de Bagua-kaart, kan ik je een zeer nauwkeurig advies geven voor het harmoniseren van je woon/werkomgeving.

Als je meer wilt leren over Feng Shui kun je ook een workshop of cursus volgen. Deze zijn in de afgelopen maanden allemaal online beschikbaar gemaakt! Kijk hier voor meer informatie.